top of page

-İlaç Geliştirme

-Klinik Araştırmalar

-İlaçta Patent ve Marka

-İlaç ve İlaç Dışı Ürünlerin Reklamı

-Biyoloji ve Biyobenzer İlaç Mevzuatı

-Kozmetik Mevzuatı

-Eczacılık ve İdare Hukuku

-Eczacılık ve Özel Hukuk

-Eczacılık ve Ceza Hukuku

-Eczacılıkta Muvazaa

-Eczacılıkta Malpraktis

-Eczacılıkta Mahremiyet

-Eczacılık ve KVKK

-Eczacılık ve İSGK

-Eczacılık ve İş Hukuku

-Eczaneler ve Kira Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi

-Aktar mevzuatı

-Eczacılık Özelinde Ticaret ve Rekabet Hukuku

-SGK ve Eczacılık Faaliyetinin Hukuki Yönü

-Ecza Depoları Mevzuatı

-İlaç ve Eczacılıkta Karşılaştırmalı Hukuk

-Eczacılıkta Yapay Zeka

bottom of page