top of page

MİSYON

İlaç ve Eczacılık bilimlerinin uzmanlık alanları olması sebebiyle mevzuat çalışmaları doktrinel alanda sınırlı kalmıştır. Derneğimizin kuruluş amacı;

  • İlaç molekülünün keşfinden hastaya kadar uzanan sürecin mevzuatını incelemek, uygulamada yaşanan problemlere yönelik mevzuat tasarısı önermek,

  • Uygulayıcılara pozitif katkı sunmak,

  • Kongre ve eğitim faaliyetleri ile farkındalık oluşturmak,

  • Eczacılık mesleğinin; insan sağlığı odaklı, evrensel hukuk çerçevesinde geleceğe taşınmasında katkı sunmak,

  • Bürokrasi, akademi ve sektör paydaşları ile ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sunmaktır.

VİZYON

Derneğimizin temel vizyonu; İlaç, Eczacılık ve sağlık konuları ile ilgili yasal düzenlemelerin uygulanmasına yönelik ortaya çıkmış ve çıkması muhtemel sorunların önlenmesi ve çözülmesi    ile ihtiyaçların karşılanmasına geniş perspektifte katkı sunmaktır.

bottom of page