top of page

İbrahim ANKARA                                                       Geçici Yönetim Kurulu Başkanı       

Çağrı ASLAN                                                               Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Cahit AVU                                                                    Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Emin DEMİRTAŞ                                        Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Rezzan GÜNDAY                                                        Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat Salim AKTAŞ                                                 Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Halil Deliktaş                                              Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

bottom of page